Aanvang seizoen 2019-2020

Beste leden,

De tijd dringt enorm want het seizoen 2019-2020 gaat alweer bijna van start! Excuses voor de late berichtgeving hierover. Desondanks hopen wij dat iedereen optimaal heeft kunnen genieten van de vakantieperiode en weer met frisse moed klaar is voor het nieuwe seizoen.

Op maandag 2 september en woensdag 4 september biedt Bowling Mijdrecht u de gelegenheid om tegen betaling van € 6,= p.p. de draad van het vorige seizoen weer op te pakken door één of meer avondjes te komen ingooien. Beide avonden starten om 19.30 u. en er kan twee uur op geoliede banen worden gespeeld.

Het huis heeft in de vakantie niet stilgezeten. De eerste panelen van de banen zijn vervangen en de basis waarop de banen zijn bevestigd is ook aangepakt. Het resultaat is dat het geheel veel stabieler zal zijn en de bal een solide loop op de baan zal hebben. Een ander verschil is dat de kleur van de dots en arrows nu blauw is.
Aankomend seizoen wordt er gespeeld op het oliepatroon: Main Street. We nemen hiermee afscheid van het patroon van vorig seizoen en hopen dat deze wijziging ons gunstig gezind zal zijn.

In de week van 9 t/m 11 september starten we met de eerste speelweek van het seizoen 2019-2020.
Op de maandag spelen we waarschijnlijk met 10 teams. We spelen drie games in een trio formatie. De speelavond begint om 20.00 u. 

Zoals aan het einde van het vorige seizoen al duidelijk werd is de dinsdagavondleague helaas komen te vervallen. Er zijn te weinig teams overgebleven om een competitie mee voort te kunnen zetten. Van de teams die zijn overgebleven is een aantal naar een andere speelavond verhuisd. Een aantal leden van teams die zijn gestopt hebben de aansluiting bij bestaande teams van de maandag of woensdag gevonden.
Op de woensdag spelen we mogelijk met 7 of 8 teams, trio – drie games. Aanvang van deze league is 20.30 u.

De wedstrijdkalender en het speelschema is nog onder constructie omdat nog niet alle teams een definitieve keuze hebben kunnen maken voor de avond waarop er gespeeld gaat worden.

Om zoveel mogelijk teams de gelegenheid te geven om te kunnen spelen is het ook dit jaar mogelijk om per league-avond bij twee teams te staan ingeschreven. Per speelavond mag er echter maar voor één team worden gespeeld.

Er zijn nog teams opzoek naar aanvulling. Mochten er leden zijn die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, dan vragen we u dit aan te geven via info@bvmijdrecht.nl zodat we de betreffende personen in contact kunnen brengen met elkaar.

Net als voorgaande jaren verzoekt de penningmeester om uw contributie en baanhuur en huur voor een eventuele locker vanaf 1 september te voldoen i.v.m. het afsluiten van het boekhoudkundige jaar dat eind augustus plaatsvindt. Tijdens de eerste speelweken kunt u uw wensen met betrekking tot facturering aan een van de bestuursleden kenbaar maken of mailen via penningmeester@bvmijdrecht.nl.

Wij hopen u allen op een of meerdere avonden te kunnen begroeten en wensen u allemaal een sportief en succesvol seizoen.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur BVM