Besluiten n.a.v. baancondities 1 april 2019

Besluiten n.a.v. baancondities 1 april 2019

Maandag bleek de oliemachine stuk. Na reparatie leek hij het weer te doen maar dit bleek niet juist. Er is met de hand geolied. Dit is bij aanvang van de league gemeld. 3 Teams hebben niet gespeeld, de rest wel.
De andere avonden zijn hierom afgelast.

Voor de maandag:
Maandag 29 april bieden we alle teams de mogelijkheid om de wedstrijd van 1 april in te halen. De HCP van die week blijft gehandhaafd. Teams die wel hebben gespeeld mogen er ook voor kiezen om de behaalde score te laten staan. Dit is een teambesluit en kan niet individueel worden genomen. Dit besluit moet vooraf worden genomen. Het is of overspelen of de behaalde scores handhaven. Dit kan invloed hebben op de teamscores van teams die wel hebben gespeeld.

Speelschema’s: dinsdag en woensdag vervalt de laatste positieronde. Deze avond wordt gebruikt voor een reguliere competitieronde.
Dinsdag en woensdag: speelschema wordt opgeschoven. Hiermee blijft de laatste speelronde in stand.
Voor dinsdag en woensdag wordt het speelgeld van een avond gerestitueerd of verrekend met de resterende baanhuur.