Coronamaatregelen oktober 2020

Coronamaatregelen oktober 2020

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van dinsdag 13 oktober jongstleden zal het jullie niet verrassen dat we moeten melden dat er de komende vier weken geen competitie zal worden gespeeld.

Het kabinet heeft aangegeven dat zij over twee weken weer een meetmoment zullen aanhouden. Wij gaan ervan uit dat we, in het meest gunstige geval, de competitie misschien weer kunnen voortzetten in de week van 16 november. Dit alles zal afhangen van de effecten van de genomen maatregelen.

In de tussentijd zal de bowling wisselend geopend zijn. Wil je bij je spullen in je locker of gebruik maken van de bowlingbanen, dan zul je de site van Bowling Mijdrecht in de gaten moeten houden of even contact moeten leggen met Bowling Mijdrecht om te informeren naar de mogelijkheden.

In de voorgaande periode hebben we door de lockdown de Algemene Ledenvergadering niet kunnen laten doorgaan. Dit hadden we graag in dit najaar wel willen doen. Helaas zetten de maatregelen ook hier weer een streep doorheen. Het streven is om er nog wel een te organiseren voor het einde van dit kalenderjaar. De wijze waarop is echter nog een puzzel. Natuurlijk kunnen we een digitale bijeenkomst organiseren, maar dit heeft niet onze voorkeur. Mogelijk krijgen we na 16 november meer ruimte om een fysieke vergadering te organiseren. We houden jullie op de hoogte.

Voor de komende periode wensen we iedereen weer een behouden tijd en hopen elkaar onder betere omstandigheden weer te treffen.

Met vriendelijke groet,
bestuur Bowling Vereniging Mijdrecht