Einde seizoen 2019-2020

Einde seizoen 2019-2020

Zoals u allen hebt gehoord zijn de verscherpte maatregelen om het coronavirus de baas te worden langer van kracht. Tot en met 28 april blijven alle horecagelegenheden gesloten. Dit geldt dus ook voor Bowling Mijdrecht. Een flinke tegenvaller voor alle betrokkenen en we wensen iedereen veel kracht en weerbaarheid om deze situatie het hoofd te bieden. Bovenal hopen we dat iedereen hier zonder kleerscheuren doorheen zal komen.

Voor de bowlingvereniging betekent dit dat er een flinke streep door dit seizoen komt te staan. Daarnaast komen er meer geplande activiteiten van de vereniging te vervallen. Denk aan de Ladies en Gentleman Day, het eindtoernooi en de Algemene Leden Vergadering. Ook de voorgenomen clinicdag met lunch die we wilden organiseren n.a.v. het 40-jarig bestaan zal even moeten wachten. Hoewel de maatregelen tot eind april van kracht zijn, ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat we, na een eventuele verruiming van de maatregelen, op dat moment elkaar weer vrijuit zullen kunnen ontmoeten voor onze bowlingactiviteiten. Het bestuur heeft daarom besloten om de rest van het seizoen te annuleren en geen kampioen per league-avond aan te wijzen. We hebben immers geen volledige competitie kunnen spelen en een feestelijke uitreiking van de prijzen lijkt in de nabije toekomst niet mogelijk.

We komen nog bij u terug op hoe de scoreverwerking van dit seizoen aan de NBF zal worden doorgegeven.

Een vreemd einde aan dit seizoen waarbij er nog wel zaken zijn af te ronden. De penningmeester zal de leden die hun contributie voor dit seizoen nog niet hebben voldaan verzoeken dit te doen. Reeds betaalde baanhuur zal worden verrekend en worden teruggestort. Nog niet betaalde baanhuur zal worden geïnd. De penningmeester zal hierover contact opnemen met de individuele leden en de teamcaptains.

Wat betreft de ALV is er een aantal zaken dat de goedkeuring van de leden vraagt. Denk aan baanhuur en contributie voor het komende seizoen. De voorstellen zullen we met de kascontrolecommissieleden bespreken en daarna via de mail met u allen communiceren zodat u hierop kunt reageren.

Hoewel alles afhankelijk is van het verloop van de coronacrisis en de gevolgen voor ons allen, gaan we ervan uit dat we in september een nieuw seizoen kunnen starten. Dit willen we d.m.v. digitale inschrijving realiseren. Hierover zullen we u later berichten.

Dit bericht hebben we via de mail gestuurd aan de leden en zal op de site worden gepubliceerd. We vragen de teamcaptains of zij bij hun teamleden willen checken of dit bericht is ontvangen.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van Bowling Vereniging Mijdrecht