Einde seizoen 2020/2021 start seizoen 2021/2022

Einde seizoen 2020/2021 start seizoen 2021/2022

Beste leden,

Wederom moeten we een gek seizoen afsluiten dat nooit goed op gang is gekomen. Alle maatregelen hebben weer langer geduurd dan gehoopt. Jullie hebben lange tijd niets van ons vernomen. Dit hadden we anders voor ogen, maar de werkelijkheid is anders gebleken. Vanwege de herhaaldelijk verlengde en verscherpte maatregelen kon er in de tussentijd niet veel nieuws worden gemeld en hebben ook wij een afwachtende houding aangenomen. Nu lijkt er weer licht aan de horizon te gloren.

Sinds afgelopen zaterdag zijn er weer meer versoepelingen. We denken dat we jullie blij maken met een avondje afstoffen van de bowlingballen. Daarom hebben we op maandag 5 juli van 20:00 tot 22:00 u. en woensdag 7 juli van 20:30 tot 22:30 u. de banen gereserveerd zodat we elkaar nog een keer kunnen treffen. Dit is natuurlijk op geheel vrijblijvende basis en zijn er geen baanhuurkosten aan verbonden. De rekening van de bar is voor eigen rekening. Leden zijn op beide avonden welkom. 

Gezien dit verloren seizoen heeft het bestuur besloten de contributie van de BVM en de NBF voor de huidige leden voor het seizoen 2020-2021 voor rekening van de vereniging te laten zijn. Leden die dit al hebben voldaan krijgen dit teruggestort. Baanhuur van de gespeelde weken en eventuele lockerhuur voor dit seizoen wordt wel geïnd. Voor de maandag gaat het om 6 speelavonden. Per speelavond is het €29,75. Voor de maandag komt het totaal op €175,50. Voor de woensdag komt dit voor de 5 speelavonden op €146,25. We vragen u dit bedrag per team over te maken op de rekening van de vereniging o.v.v. uw teamnaam. Het rekeningnummer is: NL 44RABO0304673935. Bij vragen kunt u contact opnemen met Fokko Postma via penningmeester@bvmijdrecht.nl.

We durven het bijna niet hardop uit te spreken maar het lijkt er nu echt naar uit te zien dat we volgend seizoen ‘gewoon’ kunnen spelen. Daar hebben we natuurlijk teams en leden voor nodig. Ook dit jaar zullen we de inschrijving, net als vorig jaar op de site openzetten. Deze kunt u vinden https://bvmijdrecht.nl/inschrijfformulier/ Hoe eerder wij het overzicht compleet hebben, hoe eerder we de banenschema’s kunnen maken. Wij gaan vooralsnog uit van de maandag en de woensdagleague. De baanhuur en contributie BVM blijft ongewijzigd. De contributie NBF gaat met ongeveer 2% omhoog. (zie site BVM voor een overzicht). Bent u niet meer in de gelegenheid om volgend seizoen te spelen, dan kunt u zich via dezelfde link afmelden. 

We starten het nieuwe seizoen met ingooiavonden op 30 augustus en 1 september. De competitie 2021/2022 start op maandag 6 september. De speelwijze en de speeltijden blijven ongewijzigd.

We hebben door de coronamaatregelen een aantal Algemene ledenvergaderingen moeten missen. Zet alvast in de agenda dat we op 12 oktober dit ritme weer oppakken. Mogelijk tot ziens op een van de ‘afstofavonden’ en anders bij aanvang van het nieuwe seizoen. 

We wensen u een fijne zomer waarbij we weer mogen genieten van de verworven vrijheden. 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Bowling Vereniging Mijdrecht