Handicapberekening

Handicapberekening

Handicapberekening in het algemeen

Voor seizoen 2019/2020 wordt de volgende handicapberekening gehanteerd; 70% van 220 met een maximum van 70.

Met deze formule berekenen we de handicap op basis van de laatste 12 gespeelde games van een houseleague. Je neemt het gemiddelde van de laatste 12 games. Dit gemiddelde wordt van 220 afgetrokken en van dit resultaat neemt men 70%. De uitkomst wordt altijd naar beneden afgerond. Mocht het resultaat hoger zijn dan het maximum (70), dan wordt de handicap 70.

Voorbeeld; over de laatste 12 games heeft iemand een gemiddelde van 164,35 gegooid. Dit wordt van 220 afgetrokken (220-164,35) en de uitkomst daarvan is 55,65. Hiervan wordt 70% genomen (55,65 * 70%) en dat is in dit voorbeeld 38,955. Dit wordt naar beneden afgerond. De handicap voor de speler is dus 38.

Handicap aan het begin van het seizoen

Aan het begin van het seizoen heeft een speler nog geen 12 games gespeeld. Het startgemiddelde is dan het gemiddelde over alle houseleague-games van het vorige seizoen. Dit gemiddelde wordt gebruikt totdat een speler minimaal twee keer het aantal games per leagueavond gespeeld heeft. Voor seizoen 2019/2020 zijn dat 6 games.

Mocht een speler geen gemiddelde van vorig seizoen hebben, dan wordt (indien bekend) het pasgemiddelde van de NBF gebruikt van het vorige seizoen. Mocht ook deze niet bekend zijn, dan wordt het gemiddelde van de eerste week waarin een speler speelt gebruikt. Dit gemiddelde is over alle games uit alle leagues voor die week.

Er staat geen handicap voor een speler op het scorebriefje.

Als er nog geen handicap op het scorebriefje staat is het startgemiddelde (nog) niet bekend. Deze zal dan in de week dat een speler zijn eerste games gespeeld heeft ingevuld worden.
Het kan hierdoor voorkomen dat het aantal behaalde teampunten op een leagueavond veranderd. Binnen de vereniging spelen wij tegen elkaar op volgorde van handicap. Door het achteraf verwerken van de handicap kan het zijn dat een speler tegen een andere tegenspeler heeft gespeeld. Door het veranderen van de spelersvolgorde kan het dan voorkomen dat de teampunten uiteindelijk anders zijn.

Handicaps bij een inhaal wedstrijd.

Als je team op een leagueavond niet kan spelen, en je maakt gebruik van de mogelijkheid om deze op een ander tijdstip te spelen, dan wordt de handicap aangehouden die voor de originele avond zou worden berekend. Als je vooraf inhaalt, weet je dus nog niet welke handicap je gaat krijgen, de scores worden verwerkt alsof ze eigenlijk op de orginele speeldatum behaald zijn.
Bij het achteraf inhalen wordt ook de handicap van de orginele avond gebruikt om de teamscores te bepalen.