Informatie n.a.v. de coronapersconferentie

Informatie n.a.v. de coronapersconferentie

Beste Leden,

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november in de sport verplicht bij sportbeoefening op binnensportlocaties, zoals: sportscholen, sportzalen, zwembaden en ook de bowling, voor personen vanaf 18 jaar. Dit geldt voor lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters en publiek binnen. Ook is het coronatoegangsbewijs voor personen vanaf 18 jaar verplicht in alle sportkantines inclusief terras. Daarnaast geldt een verplichting bij sportevenementen waar publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom is van mensen.

Voor onze houseleague-avonden is het dus ook nodig om een coronatoegangsbewijs bij je te hebben. Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/hoe-regelen is er vanaf stap 2 informatie om deze digitaal (via een app) of op papier te krijgen. Controle van het coronatoegangsbewijs zal niet door de vereniging zelf gedaan worden. De controle valt onder de verantwoordelijkheid van het bowlinghuis.

Het bestuur van de vereniging heeft geen inzicht of er teams zullen zijn die niet meer compleet kunnen zijn vanwege het coronatoegangsbewijs. Mochten er teams in de problemen komen vanwege het coronatoegangsbewijs horen we dit graag zo spoedig mogelijk, zodat we aan een (mogelijke) oplossing kunnen werken.

Natuurlijk blijven nog steeds de basisregels gelden:
– Was vaak en goed uw handen.
– 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de samenleving.
– Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
– Zorg voor voldoende frisse lucht.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,