Seizoenstart 2020-2021

Seizoenstart 2020-2021

7 september en woensdag 9 september gaat het seizoen 2020-2021 van start! Vorige week hebben velen van jullie van de gelegenheid gebruik gemaakt om, na al die maanden, weer een balletje te gooien. We hopen dat iedereen weer met frisse moed klaar is voor het nieuwe seizoen.

De coronamaatregelen blijven voor ons allemaal van kracht en vragen om een verantwoordelijke houding. Tijdens de wedstrijden, in de spelersruimte zijn deze wat soepeler, maar velen zullen het respecteren van afstand tot elkaar waarderen.

  • We vragen u met klem om NIET naar de bowling te komen indien u klachten heeft.
  • Bij binnenkomst de handen te ontsmetten.
  • Ingeval van besmetting en het daaruit volgende contactonderzoek zullen we de contactgegevens van de aanwezigen vrijgeven aan de betreffende instanties.
  • Wanneer een team vanwege coronaklachten niet aanwezig kan zijn, zal er in overleg met het bestuur naar een passende oplossing worden gezocht.
  • Afmelden voor de wedstrijd dient via de mail bij het bestuur te worden gedaan.

Inhalen nog steeds een optie en kan via het bestuur worden geregeld. Inhalen kan alleen tijdens de leagueavonden van onze vereniging.

  • Inhalen moet bij voorkeur binnen de speelronde plaatsvinden.
  • Tijdens de wedstrijd is het de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk plaatsneemt op de bank in de spelersruimte en de afstand tot elkaar respecteert.
  • Om de beweging op de banen te beperken spelen we dit seizoen Europees. Dit houdt in dat we per speelavond drie games op dezelfde baan spelen.
  • We tikken niet meer af bij een succesvolle worp of wanneer er het resultaat teleurstellend is.
  • Na de wedstrijd zijn de geldende regels voorde horeca van kracht en volgen we de aanwijzingen van Bowling Mijdrecht.

Op de maandag spelen we met 8 teams. We spelen drie games in een trio-formatie. De speelavond begint om 20.00 u.
(Eén team is verschoven naar de woensdagleague, twee teams hebben vanwege de coronacrisis een andere keuze moeten maken en zijn (tijdelijk) gestopt.)

Op de woensdag spelen we met 9 of 10 teams, trio – drie games. Aanvang van deze league is 20.30 u.

De wedstrijdkalender en het speelschema zijn nog onder constructie en wordt per speelronde gemaakt. We hopen dat we dit jaar in de gelegenheid zijn om een volledige competitie te spelen. Voor de maandag hebben we daar 28 avonden voor nodig en voor de woensdag 27.

Mochten we toch worden geconfronteerd met verscherpte maatregelen vanuit de regering vanwege het coronavirus, dan zullen we de stand van de volledig gespeelde speelrondes nemen om dit seizoen een kampioen per league te kunnen bepalen.

Om zoveel mogelijk teams de gelegenheid te geven om te kunnen spelen is het ook dit jaar mogelijk om per league-avond bij twee teams te staan ingeschreven. Per speelavond mag er echter maar voor één team worden gespeeld.

Er zijn nog teams opzoek naar aanvulling. Mochten er leden zijn die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, dan vragen we u dit aan te geven via info@bvmijdrecht.nl zodat we de betreffende personen in contact kunnen brengen met elkaar.

Omdat er nog leden zullen zijn die op het laatste moment besluiten dat zij weer van de partij zullen zijn, verwachten we dat er de eerste weken nog een aantal teamleden worden bijgeschreven op de wedstrijdformulieren. Van deze personen verwachten we een inschrijfformulier. Dit is te vinden op https://bvmijdrecht.nl/inschrijfformulier/.

Tijdens de eerste speelweken kunt u uw wensen met betrekking tot facturering aan een van de bestuursleden kenbaar maken of mailen via penningmeester@bvmijdrecht.nl

Zoals eerder aangegeven is de contributie voor de BVM en de baanhuur niet verhoogd.

Hieronder een overzicht van de te verwachten kosten.

 

Contributie voor de BVM

Jeugd t/m 15 jaar

€ 11,00

Junioren 16 t/m 17 jaar

€ 14,25

Senioren 18 en ouder

€ 23,75

Baanhuur BVM

Baanhuur senioren 3-mans, 3 games

€ 29,25, dit is per persoon per speelavond € 9,75

Locker groot

€ 27,50

Locker klein

€ 17,50

Daarnaast bent u lid van de Nederlandse Bowling Federatie. De contributie hiervoor is dit seizoen met € 5,00 verhoogd.

Contributie voor de NBF

Jeugd

€ 30,50

Senioren 18 t/m 21 jaar

€ 35,65

Senioren 22 t/m 64 jaar

€ 40,75

Senioren 65 jaar en ouder

€ 35,65

Dubbelleden

€ 13,60

Entreekosten

€ 3,20

Wij hopen jullie allen op een of meerdere avonden te kunnen begroeten en wensen iedereen een sportief en succesvol seizoen.