Update van het bestuur

Update van het bestuur

Beste leden,

In de laatste ALV (in mei) hebben we Mariska en Martien als nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, maar ook hebben we toen te horen gekregen dat Fokko het bestuur gaat verlaten. Als (oud) bestuur zijn we blij met de uitbreiding van het bestuur, al heeft dat ook wat extra werk gebracht voor de start van dit seizoen; bijvoorbeeld de overdracht van taken en verantwoordelijkheden.

Binnen het bestuur is het nog even wennen dat verantwoordelijkheden verschoven zijn en dat de communicatie onderling met meer personen is. En al zijn we in de afgelopen maanden al aardig op elkaar afgestemd, toch hebben sommige items enige vertraging opgelopen.

Voor de vaste gebeurtenissen in het jaar hebben we afgelopen week data geprikt en we kunnen vast mededelen dat de ALV op 15 november 2022 zal zijn. Ook hebben we al data voor meerdere toernooien waarvan het herfsttoernooi op 26 oktober de eerste zal zijn.
Een complete agenda zal binnenkort op de site staan.

De overdracht van het penningmeesterschap loopt nog. Voordat de overdracht compleet is moeten eerst de zaken van afgelopen jaar verwerkt en afgehandeld zijn. Hierdoor lopen sommige zaken iets vertraging op. Eén daarvan betreft het versturen van facturen voor de contributie en baanhuur. Het is de bedoeling dat u deze in de maand oktober of uiterlijk begin november gaat ontvangen.

Onderling zijn we nog bezig met wie van de huidige bestuursleden de rol van voorzitter op zich wil gaan nemen, zodat we bij de volgende ALV een voorstel kunnen doen en ook ter stemming kunnen brengen. Nog steeds geldt dat als er nog leden zijn die een rol binnen het bestuur willen vervullen, wij dat graag horen.