Bestuur
Voorzitter voorzitter@bvmijdrecht.nl
Vice-voorzitter
Secretaris Ella Postma info@bvmijdrecht.nl
Penningmeester Lennard Bakker 020-2401115 penningmeester@bvmijdrecht.nl
Jeugdzaken jeugdzaken@bvmijdrecht.nl
Wedstrijdzaken Martien van der Vaart martien@bvmijdrecht.nl
wedstrijdzaken@bvmijdrecht.nl
Publiciteit
Redactie Fokko Postma 0297-287595 fokko@bvmijdrecht.nl
Commissies
Kascontrole Ramon van Goor
Silvester Koppers
Xander Steutel